Gravesøknader i Færder kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Færder kommune

Graving i Færder kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.faerder.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19431
Registrert 12.11.2019
Firma Skagerak Nett
Start 16.12.2019
Slutt 01.04.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Gunvald Nordskog
Kontakt telefon 97158289
Arbeidets art Ny tilførsel, nyt lavspentskap, nye stikkledninger