Gravesøknader i Færder kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Færder kommune

Graving i Færder kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.faerder.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/2354 div generelle skiltplaner Arbeidstillatelse KIRKEVEIEN SKAGERAK NETT AS 09.06.2017 20.04.2020
18/3117 Gunnestadveien Gravearbeid Gunnestadveien FÆRDER KOMMUNE 08.10.2018 31.12.2019
18/3139 Tørkoppveien avløp Gravearbeid Svartorveien Konvallveien Tørkoppveien BJØRN & ØYVIND TVETER AS 27.11.2019 13.12.2019
18/3254 Styrsvikveien. Etablere veigrøft og ny stikkrenne Gravearbeid Styrsvikveien FÆRDER KOMMUNE 11.12.2018 20.12.2019