Gravesøknader i Færder kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Færder kommune

Graving i Færder kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.faerder.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/3139
Entreprenør BJØRN & ØYVIND TVETER AS
Start 27.11.2019
Slutt 29.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tørkoppveien 1 -8
Svartorveien 3 -5
Konvallveien 1 -3
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.10.2018
Tittel Tørkoppveien avløp
Byggherre
Organisasjon: FÆRDER KOMMUNE (orgnr.: 817263992)
Kontaktperson: Knut R. Kvile (tlf.: 46915759)
Stedsansvarlig
Henrik Langved (tlf.: 45904668)
Thomas Omdahl (tlf.: 45904668)
Line Haugene (tlf.: 992620527)
Ansvarshavende
Jarl- Erik Nyseth (tlf.: 901996014)
Paul Arthur Vittersø (tlf.: 98424723)