Gravesøknader i Færder kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Færder kommune

Graving i Færder kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.faerder.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21526
Registrert 30.06.2020
Firma SKAGERAK NETT AS
Start 10.08.2020
Slutt 01.10.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Max-Hugo Østerbø
Kontakt telefon 90966518
Arbeidets art Legging av lavspennings kabler i eksisterende grøfter for å forsterke et overbelastet strømnett