Gravesøknader i Færder kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Færder kommune

Graving i Færder kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.faerder.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/2354 div generelle skiltplaner Arbeidstillatelse KIRKEVEIEN SKAGERAK NETT AS 09.06.2017 20.04.2022
20/126 Generell Plan for Færder Kommue Arbeidstillatelse Stalsbergveien NOKAS SERVICE AS 23.03.2020 31.12.2021
20/491 Tørkoppveien Gravearbeid Tørkoppveien MIVIDA AS 14.09.2020 26.08.2021
20/523 Strømperenovering av Vannledning Gravearbeid Munkerekkveien H & K SANDNES AS 22.09.2020 30.10.2021
20/553 Gipø Vest, Hjemsengveien 7 Gravearbeid Hjemsengveien EKTVEDT AS 12.10.2020 31.10.2021
20/600 Færder tilbygg Gravearbeid Ørsnesalleen TL MASKIN Tore Larsen 02.11.2020 30.09.2021
20/603 riving av hus Gravearbeid Øvre Smidsrødvei GRAVESERVICE VESTFOLD AS 01.01.2021 31.10.2021
20/647 Banebakken 19 Gravearbeid Banebakken KAARE MORTENSEN AS 04.01.2021 31.10.2021
20/661 Fiber-trekkerør Teie Høydebasseng Gravearbeid Grindstuveien H & K SANDNES AS 08.12.2020 30.10.2021
20/677 Grindløkken Fortau og VA på offentlig grunn Gravearbeid Gnr/Bnr: 146/276, Gnr/Bnr: 146/270, Gnr/Bnr: 146/269, Holmenveien, Bekkeveien, Nordre Løkkevei FON ANLEGG AS 14.12.2020 01.09.2021
21/41 Valhalla VA Gravearbeid Tors vei, Munkerekkveien SEIM MASKIN AS 01.03.2021 30.05.2022
21/112 1177 - Nordre Løkkevei Gravearbeid Nordre Løkkevei, Øgårdsveien, Eikeveien KJELDAAS AS 12.04.2021 15.10.2021
21/132 Kortvarig elektrorelatert arbeid på/langs kommunale veier Arbeidstillatelse Tinghaugveien LAUGSTOL AS 20.04.2021 01.04.2023
21/150 DP Veierland Albyveien, Eltel Gravearbeid Albyveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 10.05.2021 01.09.2021
21/153 Gamle Hellavei - Avløpsanlegg Gravearbeid Gamle Hellavei, Klokkerveien TORE HARALDSTAD & CO AS 10.05.2021 01.10.2021
21/154 DP Veierland Albykilen, Eltel Gravearbeid Albykilen MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 10.05.2021 01.09.2021
21/155 DP Veierland Skauveien, Eltel Gravearbeid Skauveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 10.05.2021 01.09.2021
21/156 DP Veierland Vestgårdsveien, Eltel Gravearbeid Vestgårdsveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 10.05.2021 01.09.2021
21/157 Fjærholmveien, rev.bestilling 25143579 Gravearbeid Nedre Fjærholmvei MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 12.05.2021 08.10.2021
21/158 DP Veierland Tangenveien , Eltel Gravearbeid Tangenveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 10.05.2021 01.09.2021
21/159 DP Veierland Båsløkka, Eltel Gravearbeid Båsløkka MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 18.05.2021 01.09.2021
21/175 GS-vei Skogstjerneveien Gravearbeid Skogstjerneveien JOHN FADUM AS 12.05.2021 01.11.2021
21/203 Grindløkken Ny trafo Gravearbeid Eikeveien FON ANLEGG AS 07.06.2021 04.10.2021
21/213 Dueveien Gravearbeid Dueveien KAARE MORTENSEN AS 14.06.2021 31.08.2021
21/214 Tiurveien Gravearbeid Tiurveien KAARE MORTENSEN AS 14.06.2021 31.08.2021
Viser 1 - 25 av 34 1 2 >