Gravesøknader i Færder kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Færder kommune

Graving i Færder kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.faerder.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/677
Entreprenør FON ANLEGG AS
Start 14.12.2020
Slutt 01.09.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 146/276
Gnr/Bnr: 146/270
Gnr/Bnr: 146/269
Holmenveien 14 -22
Bekkeveien 8
Nordre Løkkevei 7 -15
Søknad gjelder Veiarbeid, Dekkearbeid, Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, Overvann, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.12.2020
Tittel Grindløkken Fortau og VA på offentlig grunn
Byggherre
Organisasjon: FÆRDER KOMMUNE (orgnr.: 817263992)
Kontaktperson: Terje Wilhelmsen (tlf.: 90055534)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Jon Rasmussen (tlf.: 46524399)